Vrienden PW Janssen

Ons koor is een initiatief van vrijwilligers van PW Janssen.
In 2005 hebben een aantal vrijwilligers gezongen bij een kerstviering van PW Janssen waaruit het Zangkoor Solis Mio is ontstaan.
We worden nog steeds door Solis ondersteund, die ons ruimte ter
beschikking stelt om te repeteren. Ook krijgt Zangkoor Solis Mio een
bijdrage van de vrienden van PW Janssen. Daarvoor treedt het koor een aantal malen per jaar op in de huizen van Zorggroep Solis.

Vrienden PW Janssen werd opgericht in 1975 en kreeg aanvankelijk de naam Stichting Vrienden van het PW Janssen Verpleeghuis te Almen. Aanleiding voor het oprichten van de Vrienden PW Janssen was
toenmalig bewoonster mevr. C. Bender die haar vermogen wilde nalaten om, waar mogelijk, de leefsituatie van ouderen te verbeteren. In haar
optiek gold dat niet alleen voor bewoners van het PW Janssen
Verpleeghuis, maar was het zeker ook bedoeld om ouderen in haar
omgeving zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen. 

Ga voor meer informatie naar : www.vriendenpwjanssen.nl